اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۷۱۹۶۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۹۳۶۷۱۷۱۰۸۱ ۰۰۹۸
۹۲۱۲۰۱۱۷۴۹ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران- خیام شمالی روبروی پارک شهر - کوچه روحی پاساژ مرادی

دفتر مهندسی اطلس فولاد

تلفن

  • ۳۳۹۷۱۹۶۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  تلفن همراه

   • ۹۳۶۷۱۷۱۰۸۱ ۰۰۹۸
   • ۹۲۱۲۰۱۱۷۴۹ ۰۰۹۸

  پست الکترونیک

  دفتر مرکزی

  • تهران،
   تهران- خیام شمالی روبروی پارک شهر - کوچه روحی پاساژ مرادی